.

Inštrukcije matematike, fizike in kemije

matematika, fizika, kemija

Nudimo kvalitetne inštrukcije iz matematike, fizike in kemije. Z individualnim poučevanjem učencev in dijakov ima inštruktor dolgoletne izkušnje.

Način podajanja snovi se prilagodi vsakemu posamezniku glede na njegovo predznanje, hitrost in način dojemanja. Snov se podaja na enostaven in razumljiv način. Tako vse naloge, tudi najtežje, postanejo enostavne, če ti inštruktor potek reševanja razložiti na primeren način.

Dobro poznamo program in zahtevnost večine profesorjev na gimnazijah v Mariboru. Vaje, na podlagi nalog iz številnih starih testov še posebej pripomorejo k učinkovitosti inštrukcij.

Zavzeti dijaki  brez težav popravijo slabo oceno s štiri ali pet tudi pri profesorjih, ki imajo najvišje zahteve. Na primer pri prof. Črček, prof. Crnjac in prof. Žiberna (II. Gimnazija, fizika), prof. Ul Može (III. Gimnazija, fizika), prof. Milotinovič (III. Gimnazija, matematika), prof. Soršak (SERŠ, fizika), prof. Hvala (I. Gimnazija, matematika), prof. Krajtner (I. gimnazija, kemija) in drugih.

priprave na maturo

Dijake pripravljamo na maturo iz predmetov matematika, fizika in kemija. Priprave lahko potekajo individualno ali v dvojicah.

 

 

 

izdelava spletnih strani in powerpoint predstavitev

Osnovnošolcem in dijakom nudimo pomoč pri izdelavi spletnih strani, PowerPoint predstavitva, pisanju domačih nalog in pripravi seminarjev.

 

cenik

Pedagoška ura inštrukcij znaša 12 EUR. Eno srečanje traja dve  dve pedagoški uri. V primeru inštrukcij v dojicah je cena pedagoške ure za vsako osebo 7 EUR oziroma 14 EUR na srečanje.

Priporočamo učenje v dvojicah, saj je enako učinkovito, strošek za starše pa je občutno nižji.

Inštrukcije potekajo v Maroboru na Pobrežju ali na vašem domu ter v Univerzitetni knjižnici. V primeru, da inštrukcije potekajo pri vas na domu, se zaračunajo potni stroški v višini 2 evra  oziroma 1 evro za pet kilometrov za relacije daljše od deset kilometrov.

Primeri testov

Na slikah so prikazani testi od dijakov, ki so imeli pri nas inštrukcije. Še več testov si lahko pogledate na: https://mojalbum.com/ingridl

 

TESTI MATEMATIKE

TESTI FIZIKE

TESTI KEMIJE

Amadeus, jezikovno izobraževanje